Những bước và thủ tục cần thiết để thành lập công ty

Một doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không có điều kiện sau khi có Đăng ký kinh doanh và con dấu là có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình theo quy định theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp.

Bước 1: Các bạn cần chuẩn bị Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận để .

Theo quyết định tại Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 hồ sơ cổ phần phải bao gồm các lọa giấy tờ sau:

Giấy đề nghị , công ty (theo mẫu)
Dự thảo về Điều lệ của công ty
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần(theo mẫu)
Bản sao CMND chứng thực của tất cả các cổ đông sáng lập
Trong trường hợp nếu cổ đông là tổ chức cần có:
– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao chứng thực CMND của người đại diện pháp lý và bản sao CMND chứng thực của người đại diện được ủy quyền

Ngoài ra, nếu công ty chuẩn bị thành lập của các bạn có ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

– Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

– Ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao chứng thực, chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân công ty.

Những bước và thủ tục cần có để thành lập công ty
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Sau khi các bạn có đầy đủ các giấy tờ nêu trên, bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi mà doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở chính ( theo Điều 25 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010).

Người đại diện pháp lý của doanh nghiêp có thể trực tiếp đi nộp hoặc ủy quyền cho người khác đi nộp. Nếu trong trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần mang theo những giấy ủy quyền hợp lệ ( theo Điều 12 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010).

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ và các giấy tờ kèm theo của bạn hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ của bạn chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ cho bạn biết các nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp ( theo Khoản 4 Điều 25 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010)

Bước 3: Thủ tục làm con dấu pháp nhân cho công ty

Sau khi bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn sẽ dùng một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến gặp cơ sở có chức năng khắc dấu để thực hiện việc làm con dấu pháp nhân cho công ty của bạn.

Cơ sở khắc dấu sau khi khắc xong dấu pháp nhân sẽ chuyển đến cho cơ quan công an tỉnh, thành phố để công an tiến hành kiểm tra đăng ký và gửi trả con dấu cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 5 Mục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 quy định:

“5. Trả kết quả đăng ký con dấu

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được con dấu do cơ sở khắc dấu chuyển đến, cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp”.

Khi đến nhận con dấu, đại diện của doanh nghiệp cần mang theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc) và xuất trình CMND cho cơ quan công an xác nhận. Ngoài ra, nếu đại diện pháp lý của doanh nghiệp không thể trực tiếp đi nhận con dấu thì có thể ủy quyền (giấy ủy quyền cần có công chứng) cho người khác đến nhận con dấu.

Bước 4: Thủ tục sau đăng ký kinh doanh

Một doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không có điều kiện sau khi có Đăng ký kinh doanh và con dấu là có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình theo quy định theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, sau khi có Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp cần thực hiện các công việc như sau:

– Đăng báo (theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp);

– Làm tờ khai và nộp thuế môn bài (theo Điều 31 Luật Quản lý Thuế, Điều 1 Thông tư Số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 và Điều 1 Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 về thuế môn bài);

-Làm thủ tục in hóa đơn và đăng ký mẫu hóa đơn (theo Điều 6, Điều 8, Điều 9 Nghị định 51/2009/NĐ-CP);

-Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *