Kinh Nghiệm Thành Lập Doanh Nghiệp

Thủ tục cần thiết để mở công ty cổ phần

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho

Thành lập doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động theo như quy định trên Giấy

Những bước và thủ tục cần thiết để thành lập công ty

Một doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không có điều kiện sau khi có Đăng ký kinh doanh và con dấu là có thể tiến

Thủ tục cần thiết để thành lập công ty cổ phần

– Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ tất cả các chữ ký của những cổ

Kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp mới trong vòng 3 ngày

Nghị định mới quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi

Kinh nghiệm để thành lập công ty con

– Khả năng huy động vốn: công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được phát hành trái phiếu, còn công ty cổ phần có thể